اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/28
کل خالص ارزش دارائی ها 58,724,315,308,760 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,838 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,046,059 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,689 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 58,267,583

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/31

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حسام الدين جعفري ندوشن، كيوان زيراني ناو، حمزه قوچي فرد

حسابرس:

آرمان آروين پارس