بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/02
کل خالص ارزش دارائی ها 39,748,759,334,933 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,553 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,030,090 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,323 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 39,333,641

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی ایران

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/31

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حسام الدين جعفري ندوشن، كيوان زيراني ناو، حمزه قوچي فرد

حسابرس:

آرمان آروين پارس

نمودار‌ها