نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی ایران به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ٢ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه دو در هزار (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری و گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه مبلغ ثابت 800 میلیون ریال
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 420 میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق و تا سقف 1000 میلیون ریال است
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 420,000,000 ريال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق و بخش متغییر 5000 ریال بابت مشتریهای فعال،800 ریال بابت صدور و ابطال هر واحد،وضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها
9 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس بر صندوق های درآمد ثابت نرخ 0.00005 حداکثر کارمزد 5000 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر