نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) وارد سایت صندوق شده یا با اپلیکیشن همراه صندوق وارد شوید ٢ ) گزینه ورود سرمایه گذاران را انتخاب کنید ٣ ) در صورتی که قبلا در صندوق ثبت نام نکرده اید مراحل الف، ب و ج را انجام دهید، در غیر اینصورت این مراحل را نادیده گرفته و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد پنل کاربری شوید الف) پس از انتخاب گزینه ورود سرمایه گذاران، گزینه ثبت نام در صندوق را انتخاب کنید ب)اطلاعات هویتی را وارد کرده و گزینه ثبت را انتخاب کنید ج)فرم‌های مشخصات و مدارک خواسته شده را بارگذاری کرده و گزینه ثبت را بزنید. (توجه داشته باشید که فرم های مشخصات در صفحه نخست قسمت مراحل سرمایه گذاری قرار دارند) ٤ ) گزینه صدور را انتخاب کنید ٥ ) شماره حساب را انتخاب کرده و اطلاعات فیش واریزی خود را وارد کنید 6 ) فیش پرداختی و صفحه آخر فرم مشخصات (فرم درخواست صدور) را طی یک عکس بارگذاری کرده و گزینه ثبت را بزنید.

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

١ ) وارد سایت صندوق شده یا با اپلیکیشن همراه صندوق وارد شوید ٢ ) از طریق گزینه ورود سرمایه گذاران، وارد پنل کاربری خود شوید ٣ ) گزینه ابطال را انتخاب کرده، تعداد واحدهای ابطالی مورد نظر را وارد کنید و گزینه ثبت را انتخاب کنید 4 ) کد تایید ابطال پیامک شده را وارد کرده و دکمه ثبت را بزنید.

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 ملی پارک ٠٢٢٢٧١٢٥٢٩٠٠١