close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

قیمت کارشناسی سهام

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به نوسانات شدید در بازار بورس طی روزهای اخیر که باعث شده قابلیت اتکا به قیمت های سهام در بازار به دلیل اینکه در مدت زمان کوتاه و به دلایل شاهد نوسانات مثبت و منفی زیادی باشیم، کاهش پیدا کند. در همین راستا و برای حفظ منافع سرمایه گذاران محترم  و با عنایت به اینکه : 1- قیمت های بالا در برخی از سهام در پاره ای از روزها متزلزل است و قابل اتکا ندارد 2- در صورتیکه صندوق اقدام به فروش سهام مذکور نماید می تواند روی قیمت تاثیرات قابل ملاحظه ای رو قیمت سهام و در پی آن محاسبات nav داشته باشد.مدیریت صندوق تصمیم به تعدیل قیمت های سهام در پرتفوی صندوق و در محاسباتnav  با رویکرد منطقی  و غیر هیجانی، نموده است، لذا توجه سرمایه گذاران را به این مهم جلب می نماییم