نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی ایران در تاریخ 1396/04/12 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/12/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/18
مجمع مورخ 1399/03/18
تغییر حق الزحمه متولی و حسابرس
تغییرات امیدنامه
تغییرات امیدنامه صندوق در خصوص افزایش سقف صندوق موضوع بند 11 امیدنامه
افزایش سقف واحدها
تغییرات امیدنامه1397/06/17
تغییرات امیدنامه 1